Centrum Edukacyjne Maturita

Przedmioty na kursach maturalnych

Matura z biologii


Kursy przygotowujące do matury z biologii

Matura Kurs Ilość
godzin
Płatność
jednorazowa
Płatność ratalna
(raty miesięczne)
Zapisy
Matura 2018 Standardowy 83 860 zł
7 x 135 zł
Zapisz się!
XXL 130 1380 zł
7 x 220 zł Zapisz się!
Matura 2019 dla Drugoklasistów 60 630 zł
4 x 180 zł Zapisz się!
Matura 2020 dla Pierwszoklasistów 60 630 zł
4 x 180 zł Zapisz się!


Sukces maturalny z biologii - od czego zależy?

Dobry wynik maturalny z biologii zależy od dwóch podstawowych czynników. Opanowanie pamięciowe materiału to dopiero połowa sukcesu. Druga połowa to umiejętne formułowanie wypowiedzi, co sprawia Maturzystom znaczną trudność i jest przyczyną tak dużego zainteresowania naszymi kursami.
Zadania maturalne z biologii mają sprawdzać umiejętności
m.in. rozumowania, argumentowania i wnioskowania, wykorzystywania informacji pochodzących z różnorodnych źródeł, projektowania doświadczeń oraz analizowania i interpretowania wyników. Na kursach kładziemy na to bardzo duży nacisk, co przyczynia się do naprawdę wysokich maturalnych wyników naszych Uczniów.Dlaczego decydujemy się na kursy maturalne z biologii?

Aby dobrze przygotować się do matury z biologii potrzeba przede wszystkim chęci, systematyczności, pracy z doświadczonym nauczycielem, najlepiej aktywnym egzaminatorem maturalnym. Kursy maturalne pomagają usystematyzować wiedzę, powtórzyć wiadomości, przerobić setki zadań oraz nauczyć się specyfiki rozwiązywania arkuszy maturalnych - zgodnie z kryteriami oceniania, opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Chcesz poprawić maturę z biologii?
Przygotuj się naprawdę dobrze razem z nami! Co roku około 20% Uczestników naszych kursów stanowią Uczniowie, którzy w poprzednim roku nie dostali się na kierunek lekarski. Po 7 miesiącach uczestnictwa w Kursach XXL (biologia i chemia) 72% spośród nich studiuje już medycynę (dane z r. szk. 2015/2016). Dlatego - warto poprawiać maturę! :)

Zapisz się na kurs! Wypełnij formularz zgłoszeniowy.


PRZYKŁADOWE HARMONOGRAMY kursów z biologii:

KURS STANDARDOWY

 • Spotkanie 1
  Test wstępny (30 min)Związki organiczne, pierwiastki, enzymy; zadania doświadczalne: hipoteza, wniosek, wynik, wykres, schemat
 • Spotkanie 2
  Metabolizm: Fotosynteza, chemosynteza, oddychanie tlenowe i beztlenowe
 • Spotkanie 3
  Komórka - jej organelle i podziały komórkowe
 • Spotkanie 4
  Test cząstkowy: związki, metabolizm, komórka (30 min)
  Bakterie i wirusy
 • Spotkanie 5
  Grzyby i Protista
 • Spotkanie 6
  Królestwo Rośliny, przegląd mszaków, paprotników, nasiennych (cykle rozwojowe)
 • Spotkanie 7
  Procesy fizjologiczne roślin - doświadczenia
 • Spotkanie 8
  Test cząstkowy: bakterie, wirusy, grzyby, Protista, Rośliny (30 min)
  Tkanki zwierzęce, królestwo Zwierzęta - Gąbki i Jamochłony
 • Spotkanie 9
  Płazińce i obleńce
 • Spotkanie 10
  Pierścienice, stawonogi, mięczaki, szkarłupnie
 • Spotkanie 11
  Strunowce, ryby, płazy
 • Spotkanie 12
  Gady, ptaki, ssaki
 • Spotkanie 13
  Test cząstkowy: Zwierzęta (30 min)
  Człowiek - układ pokarmowy, enzymy, witaminy
 • Spotkanie 14
  Układ oddechowy i wydalniczy
 • Spotkanie 15
  Układ krwionośny i odpornościowy
 • Spotkanie 16
  Układ nerwowy i zmysły
 • Spotkanie 17
  Układ  hormonalny 
 • Spotkanie 18
  Układ rozrodczy
 • Spotkanie 19
  Układ Kostno-szkieletowy i skóra
 • Spotkanie 20
  Test cząstkowy: układy narządowe (30 min)
  Genetyka molekularna
 • Spotkanie 21
  Genetyka mendlowska
 • Spotkanie 22
  Ewolucjonizm
 • Spotkanie 23
  Genetyka II mutacje i choroby
 • Spotkanie 24
  Test cząstkowy: genetyka (30 min)
  Ekologia
 • Spotkanie 25
  Ochrona środowiska; zadania doświadczalne: hipoteza, wniosek, wynik, wykres, schemat

KURS XXL

 • Spotkanie 1
  Test wstępny (30 min)
  Komórka – organelle
 • Spotkanie 2
  Wirusy i Bakterie
 • Spotkanie 3
  Protista i Grzyby
 • Spotkanie 4
  Test cząstkowy z poprzedniego materiału (30 min)
  Bezkręgowce I (bruzdkowanie, listki zarodkowe gąbki, parzydełkowce)
 • Spotkanie 5
  Bezkręgowce II (robaki płaskie i obłe, pierścienice)
 • Spotkanie 6
  Bezkręgowce III (stawonogi, mięczaki, szkarłupnie)
 • Spotkanie 7
  Test cząstkowy: bezkręgowce (30 min)
  Strunowce, bezczaszkowce, bezżuchwowce, ryby
 • Spotkanie 8
  Płazy, gady
 • Spotkanie 9
  Ptaki, ssaki
 • Spotkanie 10
  Test cząstkowy: Królestwo Zwierzęta (30 min)
  Związki nieorganiczne i organiczne
 • Spotkanie 11
  Rośliny – przegląd
 • Spotkanie 12
  Fizjologia roślin - fotosynteza C3, C4
 • Spotkanie 13
  Fizjologia roślin - transport wody, wzrost
 • Spotkanie 14
  Fizjologia roślin - hormony, ruchy, fitochromy
 • Spotkanie 15
  Test cząstkowy: Królestwo Rośliny (30 min)
  Enzymy, katabolizm, anabolizm
 • Spotkanie 16
  Oddychanie tlenowe i beztlenowe
 • Spotkanie 17
  Układ pokarmowy, trawienie
 • Spotkanie 18
  Test cząstkowy: metabolizm (30 min)
  Układ oddechowy i wydalniczy
 • Spotkanie 19
  Układ krwionośny i limfatyczny
 • Spotkanie 20
  Układ kostny
 • Spotkanie 21
  Układ mięśniowy
 • Spotkanie 22
  Układ nerwowy
 • Spotkanie 23
  Układ hormonalny
 • Spotkanie 24
  Test cząstkowy: człowiek (30 min)
  Pokrycie ciała i homeostaza
 • Spotkanie 25
  Genetyka molekularna (replikacja, synteza białka)
 • Spotkanie 26
  Zadania z genetyki mendlowskiej
 • Spotkanie 27
  Inżynieria genetyczna
 • Spotkanie 28
  Ewolucjonizm
 • Spotkanie 29
  Test cząstkowy: genetyka i ewolucjonizm (30 min)
  Ekologia, ochrona środowiska


KURS INTENSYWNY

 • Spotkanie 1
  Test cząstkowy (15 min)
  Biochemia (pierwiastki, woda, zw. org. ich budowa i funkcje)
  Organelle komórkowe i ich metabolizm (enzymy i ich reakcje oddychanie, fotosynteza, chemosynteza, synteza białka, replikacja)
  Podziały komórkowe
 • Spotkanie 2
  Bakterie, wirusy, Protista, grzyby – cechy królestw i przedstawiciele
 • Spotkanie 3
  Królestwo Rośliny
 • Spotkanie 4
  Fizjologia roślin
 • Spotkanie 5
  Test cząstkowy (30 min)
  Królestwo Zwierzęta – bezkręgowce
 • Spotkanie 6
  Królestwo Zwierzęta – kręgowce
 • Spotkanie 7
  Układ pokarmowy, oddechowy, wydalniczy człowieka, utrwalenie procesów fizjologicznych zwierząt
 • Spotkanie 8
  Układ krążenia i odporność, układ ruchu, pokrycie ciała
 • Spotkanie 9
  Układ neuro-hormonalny i rozrodczy
 • Spotkanie 10
  Test cząstkowy (30 min)Genetyka molekularna, inżynieria genetyczna
 • Spotkanie 11
  Genetyka mendlowska, ewolucjonizm
 • Spotkanie 12
  Ekologia i ochrona środowiska