Centrum Edukacyjne Maturita

Przedmioty na kursach maturalnych

Matura z języka polskiego


Kursy przygotowujące do matury z języka polskiego

Matura Kurs Ilość
godzin
Płatność
jednorazowa
Płatność ratalna
(raty miesięczne)
Zapisy
Matura 2018 Standardowy 83 860 zł
7 x 135 zł
Zapisz się!


Język polski... ojczysty, znany... ale czy łatwy do zdania?

Język polski jest przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym. Jest też jednym z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji na takie kierunki studiów jak: filologia polska, kulturoznawstwo, psychologia i szereg innych.

"Nowa matura": W maju 2015 roku pierwsi abiturienci liceów zmierzyli się ze zreformowanym egzaminem maturalnym z języka polskiego. Zamiast, jak dotychczas, przygotowywanej wcześniej prezentacji zdający odpowiadał na wybrane losowo pytania, sformułowane przez CKE. Głównym celem egzaminu maturalnego jest sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury – w formie monologowej i dialogowej.
Zmiany dotyczą także egzaminu pisemnego - w części pierwszej maturzysta może napotkać również polecenia sprawdzające wiedzę i umiejętności zdobywane w gimnazjum. W "nowej maturze" odchodzi się od pisania "pod klucz" na korzyść samodzielnej wypowiedzi na temat tekstów poznawanych na lekcji i własnych lektur.

"Stara matura": Egzamin składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej; ponadto część pisemna obejmuje dwa typy zadań - testowe (pytania do podanego tekstu, otwarte lub zamknięte) i interpretację fragmentu lektury według podanego tematu (wypracowanie).Dlaczego warto przyjść na kurs z polskiego?

Czy chcemy uzyskać wysoki wynik z polskiego w rozszerzeniu, czy chcemy po prostu zdać maturę? A może zależy nam na przyzwoitej średniej z przedmiotów podstawowych, które często liczą się podczas rekrutacji na studia? Warto przygotować się do matury razem z nami. Na naszych kursach realizujemy materiał przygotowany i przekazywany specjalnie pod kątem wymagań maturalnych. Przygotowujemy Was tak, żebyście wiedzieli, gdzie i na czym można zawalczyć o każdy punkt.

Na kursie powtórzymy i utrwalimy materiał przewidziany w w podstawie programowej dla III i IV etapu edukacyjnego , przy czym znaczny nacisk położymy na zagadnienia dotychczas pomijane. Na zajęciach najwięcej miejsca poświęcimy:

 • interpretacji dzieł kultury ze szczególnym uwzględnieniem literatury;
 • głównym wątkom i motywom pojawiającym się w literaturze różnych epok;
 • pojęciom związanym z komunikacją językową;
 • zagadnieniom z gramatyki;
 • konstruowaniu wypowiedzi pisemnej i ustnej na zadany temat;
 • interpretacji dzieł poetyckich z uwzględnieniem kontekstów (historycznych, biograficznych, literackich, filozoficznych i innych),
 • ćwiczeniom leksykalnym i redakcyjnym;
 • tekstom krytycznoliterackim, felietonom i esejom  - dla zdających na poziomie rozszerzonym.


Co będziemy realizować na zajęciach?

Na kursie powtórzymy i utrwalimy materiał przewidziany w w podstawie programowej dla III i IV etapu edukacyjnego , przy czym główny nacisk położymy na zagadnienia dotychczas pomijane. Zwrócimy uwagę na różnice w formule nowej i starej matury. Na zajęciach najwięcej miejsca poświęcimy:

 • interpretacji dzieł kultury ze szczególnym uwzględnieniem literatury;
 • głównym wątkom i motywom pojawiającym się w literaturze różnych epok;
 • pojęciom związanym z komunikacją językową;
 • zagadnieniom z gramatyki;
 • konstruowaniu wypowiedzi pisemnej i ustnej na zadany temat;
 • interpretacji dzieł poetyckich z uwzględnieniem kontekstów (historycznych, biograficznych, literackich, filozoficznych i innych),
 • ćwiczeniom leksykalnym i redakcyjnym;
 • tekstom krytycznoliterackim, felietonom i esejom  - dla zdających na poziomie rozszerzonym.

PRZYKŁADOWE HARMONOGRAMY kursów z języka polskiego:

Kurs Standardowy (poziom podstawowy)

 • Spotkanie 1
  Jak zdać maturę?- Formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego. Przykładowe tematy na egzamin ustny i pisemny. Diagnoza.
 • Spotkanie 2
  Co znaczy „epicki?”- klasyfikacje literatury. Epoka a prąd literacki.
 • Spotkanie 3
  Skąd przychodzimy- źródła kultury europejskiej. Biblia, mitologia, antyk.
 • Spotkanie 4
  Jak zmieniał się język- średniowiecze, renesans.
 • Spotkanie 5
  „Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony” – fraszki, pieśni i treny Jana Kochanowskiego
  Barok- co mówi dzieło sztuki?
 • Spotkanie 6
  Mówimy prozą- oświecenie. Przygotowanie do matury ustnej.
 • Spotkanie 7
  „Ciemno wszędzie…”- wczesny romantyzm. Dialog czy konflikt między pokoleniami?
 • Spotkanie 8
  „Dziady”- nie tylko dla mężczyzn.
 • Spotkanie 9
  „Pan Tadeusz”- czy Wojski miał na imię Natenczas?
 • Spotkanie 10
  Czy jest romantyzm poza Mickiewiczem?
 • Spotkanie 11
  Warszawscy pozytywiści. Czy realizm jest dojrzały?
 • Spotkanie 12
  Świat widziany oczyma „wariata i awanturnika”- Wokulski na tle społecznego rozkładu.
 • Spotkanie 13
  Z głową zwieszoną… -między dekadentyzmem a zaangażowaniem (Tetmajer, Kasprowicz, Żeromski, Reymont)
 • Spotkanie 14
  „I ja z chłopa, i wy z chłopa” - Wyspiański „Wesele”
 • Spotkanie 15
  Między wojnami- tradycyjnie
 • Spotkanie 16
  Między wojnami- awangardowo (Gombrowicz, Schulz)
 • Spotkanie 17
  Literatura II wojny światowej
 • Spotkanie 18
  „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”- człowiek w sytuacjach ekstremalnych- Camus, Herbert, pokolenie współczesności ’56
 • Spotkanie 19
  Literatura współczesna. Przegląd kinematografii. Masłowska, Pilch, Tokarczuk- czy to się da czytać?
 • Spotkanie 20
  Motywy literackie. Ustny egzamin maturalny ( język, literatura, sztuka)
 • Spotkanie 21
  Gramatyka w pigułce
 • Spotkanie 22
  Interpretacja utworu poetyckiego czy rozprawka problemowa?
 • Spotkanie 23
  Konteksty dzieła literackiego.
 • Spotkanie 24
  Próbny egzamin.
 • Spotkanie 25
  Omówienie wyników. Zebranie i powtórzenie wiadomości.

(Rozkład nie uwzględnia testów i prac sprawdzających, które będą ustalane podczas pracy z grupą.)

Kurs Standardowy (poziom rozszerzony)

 • Spotkanie 1
  Dlaczego nie „ogwiazdkowano” noblistów- czyli co musimy umieć na poziom rozszerzony? Formuła egzaminu maturalnego z jezyka polskiego. Przykładowe tematy na poziomie rozszerzonym. Diagnoza.
 • Spotkanie 2
  Ideały antyku. „Barbarzyńca w ogrodzie” Zbigniewa Herberta.
 • Spotkanie 3
  Jak przetrwać zimę dzięki filozofii? Horacy- filozofujący poeta. Horacjanizm w literaturze. („Kochanowskiego pieśni nad złoto droższe” Janusza Pelca).
 • Spotkanie 4
  W jakim cyklu Kochanowski „trenuje”- liryka funeralna.
 • Spotkanie 5
  „Rozdwojeni w sobie…”, zaskakujący w formie- poeci baroku.
 • Spotkanie 6
  „Wiedzą najlepiej, czego potrzebuje człowiek…”- oświeceniowa dyskusja wokół utopii (More, Campanella, Szacki). Od klasycyzmu do sentymentalizmu.
 • Spotkanie 7
  Czy Goethe był bohaterem faustowskim? Motywy faustyczne w literaturze.
 • Spotkanie 8
  Towiańczyk, słowianin, patriota, niegodziwiec?- świat ducha i materii Adama Mickiewicza.
 • Spotkanie 9
  „Wieszcza najjaśniejsza chwała”- miniatury i dramaty Juliusza Słowackiego („Kordian”- obowiązuje znajomość lektury).
 • Spotkanie 10
  Literatura a historia- Krasiński i Norwid. „Nie- Boska komedia”- obowiązuje znajomość lektury.
 • Spotkanie 11
  Jak kiełkował naturalizm?- od realizmu do Zoli. „Lalka i perła” Olgi Tokarczuk (obowiązuje znajomość eseju).
 • Spotkanie 12
  Portrety psychologiczne. „Ojciec Goriot” Balzaca a „Idiota” Dostojewskiego.
 • Spotkanie 13
  Jak interpretować teksty awangardowe?- „Szewcy” Witkacego (obowiązuje znajomość całego utworu), teoria czystej formy.
 • Spotkanie 14
  „Jak tramwaj na Patriarszych Prudach…” Strachy na Lachy - „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa wobec tradycji literackiej.
 • Spotkanie 15
  „Władza słów”- dlaczego totalitaryzmy zwyciężały? Nowomowa. „Rok 1984” Orwella (obowiązuje znajomość całego utworu).
 • Spotkanie 16
  Poezja współczesna- interpretacje porównawcze.
 • Spotkanie 17
  Poezja współczesna…
 • Spotkanie 18
  Reportaż- Krall, Kapusciński, Grzebałkowska.
 • Spotkanie 19
  „Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd…”- Zbigniew Herbert.
 • Spotkanie 20
  Jak wykorzystać własne fascynacje literackie na egzaminie?
 • Spotkanie 21
  Postmodernizm- wszystko i nic? (Olga Tokarczuk „Bieguni”).
 • Spotkanie 22
  Od „doskonałości peryklejskiej” do Lady Gagi- ewolucja sztuki.
 • Spotkanie 23
  Świat  teatru i filmu.
 • Spotkanie 24
  „Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”- precyzja języka w teorii i praktyce.
 • Spotkanie 25
  Repetitio est mater studiorum.

  (Rozkład nie uwzględnia testów i prac sprawdzających, które będą ustalane podczas pracy z grupą.)


Kurs Intensywny (poziom podstawowy)

 • Spotkanie 1
  Formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego. Przykładowe tematy na ustny i pisemny egzamin maturalny. Akt komunikacji językowej. Funkcje tekstów. Podstawowe klasyfikacje literatury pięknej. Rodzaje i gatunki – ćwiczenia. Epoka a prąd.
 • Spotkanie 2
  Język jako system znaków. Laboratorium języka – przypomnienie wiadomości o częściach mowy i ich odmianie. Synonimy, antonimy, homonimy Estetyka literatury dawnej – podział, ćwiczenia
 • Spotkanie 3
  Rodzaje zdań złożonych. Przypomnienie wiadomości o słowotwórstwie. Jak napisać rozprawkę? – słownictwo, budowa, etapy konstruowania. Ćwiczenia. Romantyzm w Polsce i na Zachodzie.
 • Spotkanie 4
  Program warszawskich pozytywistów. Czym jest dojrzały realizm? Tekst – definicja, podstawowe informacje.
 • Spotkanie 5
  Style współczesnej polszczyzny – cechy i rozpoznawanie. Stylizacje literackie. Styl a stylizacja. Przełom wieków w literaturze i sztuce.
 • Spotkanie 6
  Błąd a innowacja językowa. . Laboratorium języka – rozbiór logiczny zdania. Literatura między wojnami. Czytanie obrazów.
 • Spotkanie 7
  Literatura po II wojnie światowej. Korespondencja sztuk – ćwiczenia.
  i wielowymiarowe
 • Spotkanie 8
  Przygotowanie dłuższej wypowiedzi ustnej – ćwiczenia. Cechy dobrej mowy  (Homilia Jana Pawła II)
 • Spotkanie 9
  Struktura dzieła literackiego. Środki stylistyczne i ich funkcja w tekście.
 • Spotkanie 10
  Interpretacja utworu poetyckiego.
 • Spotkanie 11
  Konteksty dzieła literackiego. Próbny egzamin.
 • Spotkanie 12
  Omówienie wyników. Zebranie i powtórzenie wiadomości.


Matura po latach (poziom podstawowy)

 • Spotkanie 1
  Ogólne informacje o procedurach maturalnych. Zasady pracy z testem sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem. Pięć kroków do sukcesu maturalnego
 • Spotkanie 2
  Dziedzictwo antyczne. Bohaterowie tragedii antycznej – test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem.
 • Spotkanie 3
  Biblia. Prace pisemne związane z antykiem – analiza tematów
 • Spotkanie 4
  Wątki antyczne i biblijne w późniejszych epokach – sprawdzian. Średniowiecze.
  Bogurodzica i Lament świętokrzyski – szczegółowa interpretacja
 • Spotkanie 5
  Renesans. Prace pisemne związane z renesansem - analiza tematów
 • Spotkanie 6
  Jan Kochanowski. Test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • Spotkanie 7
  Średniowiecze i renesans – sprawdzian. Estetyka barokowa – ćwiczenia z tekstem
 • Spotkanie 8
  Nurt dworski i ziemiański w baroku. Analiza tematów związanych z literaturą barokową
 • Spotkanie 9
  Wiek oświecony w literaturze. Analiza tekstów Ignacego Krasickiego
 • Spotkanie 10
  Literatura staropolska – sprawdzian. Romantyzm przedpowstaniowy
 • Spotkanie 11
  Adam Mickiewicz – analiza utworów.
  Tematy związane z Dziadami i Panem Tadeuszem
 • Spotkanie 12
  Dramaty Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego
 • Spotkanie 13
  Poezja romantyczna. Sprawdzian z literatury romantycznej
 • Spotkanie 14
  Zbrodnia
  i kara – problematyka, analiza. Praca pisemna
 • Spotkanie 15
  Nowelistyka pozytywistyczna. Poetyka tego okresu. Test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • Spotkanie 16
  Proza dojrzałego realizmu – Lalka. Analiza tematów
 • Spotkanie 17
  Powieść historyczna w pozytywizmie. Realizm – sprawdzian
 • Spotkanie 18
  Wesele
  jako dramat o Polsce i Polakach. Poezja młodopolska
 • Spotkanie 19
  Nowatorstwo powieści młodopolskiej - Ludzie bezdomni i Chłopi
 • Spotkanie 20
  Przedwiośnie, Granica, Ferdydurke, czyli niepodległa Polska w powieści.
  Modernizm – sprawdzian
 • Spotkanie 21
  Poezja Dwudziestolecia – analiza tekstów
 • Spotkanie 22
  Poezja Kolumbów. Literatura lagrowa (Opowiadania Tadeusza Borowskiego) i łagrowa (Inny świat Gustawa Herlinga - Grudzińskiego)
 • Spotkanie 23
  Współczesna poezja polska
 • Spotkanie 24
  Tango jako krytyka wszelkiego zniewolenia
 • Spotkanie 25
  Ćwiczenia z arkuszem