Centrum Edukacyjne Maturita

Przedmioty na kursach maturalnych

Matura z chemii


Kursy przygotowujące do matury z chemii

Matura Kurs Ilość
godzin
Płatność
jednorazowa
Płatność ratalna
(raty miesięczne)
Zapisy
Matura 2018 Standardowy 83 860 zł
7 x 135 zł
Zapisz się!
XXL 130 1380 zł
7 x 220 zł Zapisz się!
Matura 2019 dla Drugoklasistów 60 630 zł
4 x 180 zł Zapisz się!
Matura 2020 dla Pierwszoklasistów 60 630 zł
4 x 180 zł Zapisz się!


Sukces maturalny z chemii - czy łatwo go osiągnąć?

Obszerny zakres wymagań maturalnych, konieczność znacznej pracy własnej, często brak czasu w szkole na dokładne tłumaczenie materiału - oto dlaczego obawiamy się matury z chemii. Ale niepotrzebnie, ponieważ:
 • Chemia jest ciekawa.
 • Chemia jest logiczna.
 • Chemii nie trzeba uczyć się na pamięć ;)
 • Jeśli dobrze znasz i rozumiesz podstawy chemii – reszta jest taaak oczywista!
 • Materiał maturalny z chemii nie jest duży. Obejmuje 8 działów. Podstawą wszystkiego jest pierwszy dział: budowa atomu i prawo okresowości. Reszta jest jego logicznym rozwinięciem.
 • Dużą część zadań stanowią obliczenia i pytania na myślenie. Wystarczy umieć liczyć i myśleć. I znać podstawy :)
 • Pytania na arkuszach maturalnych z chemii obejmują co roku podobne zagadnienia. Trzeba tylko wiedzieć jakie i dobrze się do nich przygotować :)
Zadania maturalne z chemii mają sprawdzać umiejętności myślenia naukowego, projektowania doświadczeń i analizy wyników. Do tego potrzeba oczywiście wiedzy, otwartego, elastycznego umysłu oraz pewnej biegłości w rozwiązywaniu zadań.


Dlaczego decydujemy się na kursy maturalne z chemii?

Aby dobrze przygotować się do matury z chemii potrzeba przede wszystkim chęci, systematyczności i pracy z doświadczonym nauczycielem, którego metoda nauczania opiera się na bardzo dobrym tłumaczeniu. Chemii nie można nauczyć się na pamięć. Na naszych kursach maturalnych uczymy chemii przez zrozumienie - tylko taka wiedza jest trwała i umożliwia wielowymiarowe spojrzenie na cały materiał. Pomagamy usystematyzować wiedzę, powtórzyć wiadomości, rozwiązujemy setki zadań. Wszystko pod okiem naszych doświadczonych nauczycieli, z natychmiastową korektą błędów, zgodnie z kryteriami oceniania, opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Chcesz poprawić maturę z chemii?
Przygotuj się naprawdę dobrze razem z nami! Co roku około 20% Uczestników naszych kursów stanowią Uczniowie, którzy w poprzednim roku nie dostali się na kierunek lekarski. Po 7 miesiącach uczestnictwa w Kursach XXL (biologia i chemia) 72% spośród nich studiuje już medycynę (dane z r. szk. 2015/2016). Dlatego - warto poprawiać maturę! :)

Zapisz się na kurs! Wypełnij formularz zgłoszeniowy.


PRZYKŁADOWE HARMONOGRAMY kursów z chemii:

KURS STANDARDOWY

 • Spotkanie 1
  Test wstępny (30 min)
  Budowa atomu, izotopy, promieniotwórczość, konfiguracja elektronowa
 • Spotkanie 2
  Jonizacja, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe, elektroujemność, wiązania chemiczne, wzory elektronowe, oddziaływania międzycząsteczkowe
 • Spotkanie 3
  Orbital atomowy, liczby kwantowe, orbital cząsteczkowy, hybrydyzacja, kształt cząsteczki
 • Spotkanie 4
  Test cząstkowy: atom, chemia kwantowa, wiązania (30 min)
  Mol, masa molowa, objętość molowa, obliczenia stechiometryczne, prawa gazowe, stężenia procentowe, stężenia molowe
 • Spotkanie 5
  Kinetyka chemiczna, szybkość reakcji, czynniki wpływające na szybkość reakcji
 • Spotkanie 6
  Kinetyka chemiczna, procesy równowagowe
 • Spotkanie 7
  Termochemia: układ-otoczenie, wymiana energii, funkcje stanu, entalpia
 • Spotkanie 8
  Test cząstkowy: kinetyka + termochemia (30 min)
  Elektrochemia: aktywność i szereg elektrochemiczny metali, półogniwa, ogniwa, SEM
 • Spotkanie 9
  Elektrochemia: półogniwa redoks, ogniwa stężeniowe, korozja
 • Spotkanie 10
  Test cząstkowy: elektrochemia (30 min)
  Związki nieorganiczne: wodorki, tlenki, nadtlenki, ponadtlenki, właściwości fizyczne i chemiczne tlenków, amfoteryczność
 • Spotkanie 11
  Wodorotlenki, zasady, kwasy, teorie kwasów i zasad, sole, rozpuszczalność
 • Spotkanie 12
  Elektrolity, dysocjacja jonowa, moc elektrolitów, stała i stopień dysocjacji, iloczyn jonowy wody, skala pH, obliczenia
 • Spotkanie 13
  Reakcje w roztworach wodnych, zapisy reakcji, hydroliza, reakcje strąceniowe, iloczyn rozpuszczalności, reakcje zobojętnienia, tworzenie słabego elektrolitu
 • Spotkanie 14
  Reakcje w roztworach wodnych - cd. Projektowanie doświadczeń
 • Spotkanie 15
  Test cząstkowy: związki + reakcje w roztworach wodnych (30 min)
  Reakcje redoks, zapis, bilansowanie, przewidywanie kierunku reakcji redoks
 • Spotkanie 16
  Test cząstkowy: chemia nieorganiczna (60 min)
  Powtórka z chemii nieorganicznej - arkusze, doświadczenia
 • Spotkanie 17
  Chemia organiczna. Wykrywanie i oznaczanie związków organicznych. Węgiel kamienny, ropa naftowa, podział związków organicznych, węglowodory
 • Spotkanie 18
  Węglowodory alifatyczne i aromatyczne, chlorowcopochodne węglowodorów
 • Spotkanie 19
  Alkohole i fenole, aldehydy, ketony
 • Spotkanie 20
  Kwasy organiczne, estry, tłuszcze
 • Spotkanie 21
  Test cząstkowy: węglowodory do estrów (30 min)
  Hydroksykwasy, aminy, amidy
 • Spotkanie 22
  Aminokwasy, białka, cukry – budowa, właściwości, reakcje charakterystyczne
 • Spotkanie 23
  Izomeria optyczna
  Powtórka z chemii organicznej
 • Spotkanie 24
  Test cząstkowy: chemia organiczna (60 min)
  Powtórka z chemii organicznej
 • Spotkanie 25
  Powtórka, projektowanie doświadczeń

KURS XXL

 • Spotkanie 1
  Test wstępny (60 min)
  Budowa atomu, izotopy, promieniotwórczość
 • Spotkanie 2
  Promieniotwórczość - zadania, konfiguracja elektronowa, Jonizacja, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe, elektroujemność
 • Spotkanie 3
  Wiązania chemiczne, wzory elektronowe, oddziaływania międzycząsteczkowe
 • Spotkanie 4
  Orbital atomowy, liczby kwantowe, orbital cząsteczkowy, hybrydyzacja, kształt cząsteczki
 • Spotkanie 5
  Test cząstkowy: atom, chemia kwantowa, wiązania (30 min)
  Mol, masa molowa, objętość molowa, obliczenia stechiometryczne, prawa gazowe, stężenia procentowe, stężenia molowe
 • Spotkanie 6
  Kinetyka chemiczna, szybkość reakcji, czynniki wpływające na szybkość reakcji
 • Spotkanie 7
  Kinetyka chemiczna, procesy równowagowe
 • Spotkanie 8
  Termochemia: układ-otoczenie, wymiana energii, funkcje stanu, entalpia
 • Spotkanie 9
  Powtórka
 • Spotkanie 10
  Test cząstkowy: kinetyka + termochemia (30 min)
  Elektrochemia: aktywność i szereg elektrochemiczny metali, półogniwa, ogniwa, SEM
 • Spotkanie 11
  Elektrochemia cd.
 • Spotkanie 12
  Test cząstkowy: elektrochemia (30 min)
  Związki nieorganiczne: wodorki, tlenki, nadtlenki, ponadtlenki, właściwości fizyczne i chemiczne tlenków, amfoteryczność
 • Spotkanie 13
  Wodorotlenki, zasady, kwasy, teorie kwasów i zasad
 • Spotkanie 14
  Sole, rozpuszczalność, krystalografia. Elektrolity, dysocjacja jonowa
 • Spotkanie 15
  Moc elektrolitów, stała i stopień dysocjacji
 • Spotkanie 16
  Iloczyn jonowy wody, skala pH, obliczenia
 • Spotkanie 17
  Reakcje w roztworach wodnych, zapisy reakcji, hydroliza, reakcje strąceniowe, iloczyn rozpuszczalności, reakcje zobojętnienia, tworzenie słabego elektrolitu
 • Spotkanie 18
  Reakcje w roztworach wodnych, powtórka, arkusze
 • Spotkanie 19
  Test cząstkowy: związki + reakcje w roztworach wodnych (30 min)
  Reakcje redoks, zapis, bilansowanie, przewidywanie kierunku reakcji redoks
 • Spotkanie 20
  Reakcje redoks
  Powtórka
 • Spotkanie 21
  Test cząstkowy: chemia nieorganiczna (60 min)
  Chemia organiczna. Wykrywanie i oznaczanie związków organicznych. Węgiel kamienny, ropa naftowa, podział związków organicznych, węglowodory
 • Spotkanie 22
  Węglowodory alifatyczne i aromatyczne
 • Spotkanie 23
  Chlorowcopochodne węglowodorów, alkohole i fenole
 • Spotkanie 24
  Aldehydy, ketony, kwasy organiczne
 • Spotkanie 25
  Test cząstkowy: węglowodory do kwasów (30 min)
  Estry, tłuszcze, hydroksykwasy, aminy, amidy
 • Spotkanie 26
  Powtórka: węglowodory do amidów
 • Spotkanie 27
  Aminokwasy, białka, izomeria optyczna
 • Spotkanie 28
  Izomeria optyczna cd., węglowodany
  Test cząstkowy: chemia organiczna (60 min)
 • Spotkanie 29
  Powtórka z chemii organicznej

Kurs Intensywny (poziom rozszerzony)

 • Spotkanie 1
  Test wstępny (15 min)
  Budowa atomu, izotopy, promieniotwórczość, konfiguracja elektronowa, jonizacja, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe, elektroujemność, wiązania chemiczne, wzory elektronowe, oddziaływania międzycząsteczkowe
 • Spotkanie 2
  Orbital atomowy, liczby kwantowe, orbital cząsteczkowy, hybrydyzacja, kształt cząsteczki
 • Spotkanie 3
  Kinetyka chemiczna, szybkość reakcji, czynniki wpływające na szybkość reakcji, procesy równowagowe
 • Spotkanie 4
  Termochemia: układ-otoczenie, wymiana energii, funkcje stanu, entalpia, entropia, entalpia swobodna, samorzutność procesów, obliczenia termochemiczne
 • Spotkanie 5
  Elektrochemia: aktywność i szereg elektrochemiczny metali, półogniwa, ogniwa, SEM, korozja
 • Spotkanie 6
  Test cząstkowy (15 min)
  Związki nieorganiczne: wodorki, tlenki, nadtlenki, ponadtlenki, właściwości fizyczne i chemiczne tlenków, amfoteryczność, wodorotlenki, zasady, kwasy, teorie kwasów i zasad, sole, rozpuszczalność, elektrolity, dysocjacja jonowa, moc elektrolitów, stała i stopień dysocjacji
 • Spotkanie 7
  Iloczyn jonowy wody, skala pH, obliczenia, reakcje w roztworach wodnych, zapisy reakcji, hydroliza, reakcje strąceniowe, iloczyn rozpuszczalności, reakcje zobojętnienia, tworzenie słabego elektrolitu
 • Spotkanie 8
  Reakcje w roztworach wodnych – utrwalenie, reakcje redoks
 • Spotkanie 9
  Test cząstkowy (15 min)
  Chemia organiczna: węglowodory alifatyczne i aromatyczne, chlorowcopochodne węglowodorów, alkohole i fenole
 • Spotkanie 10
  Aldehydy, ketony, kwasy organiczne, estry, tłuszcze
 • Spotkanie 11
  Aminy, amidy, hydroksykwasy, aminokwasy, białka, cukry
 • Spotkanie 12
  Izomeria optyczna, powtórka związków wielofunkcyjnych