Centrum Edukacyjne Maturita

Przedmioty na kursach maturalnych

Matura z geografii


Kursy przygotowujące do matury z geografii

MaturaKursIlość
godzin
Płatność
jednorazowa
Płatność ratalna
(raty miesięczne)
Zapisy
Matura 2018Standardowy83860 zł
7 x 135 zł
Zapisz się!
XXL1301380 zł
7 x 220 złZapisz się!
Matura 2019dla Drugoklasistów60630 zł
4 x 180 złZapisz się!

Geografia - to nie tylko wiedza pamięciowa, ale także umiejętność korzystania z map, odczytywania i analizowania danych z wykresów, procesy egzo-
i endogeniczne, geografia ekonomiczna, kultura, ogólna wiedza o świecie. Maturzyści twierdzą,
że geografię bardzo łatwo jest zdać. Ale żeby zdać poziom rozszerzony na powyżej 80% – trzeba mieć dużą i ugruntowaną wiedzę.

Podczas egzaminu maturalnego z geografii sprawdza się wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego (wymagania) dla IV etapu edukacyjnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Pytania mogą odnosić się także do wymagań obowiązujących w gimnazjum (III etap edukacyjny). Zadania przede wszystkim mają sprawdzać umiejętności złożone, w tym np. analizowanie współzależności elementów lub procesów w środowisku geograficznym oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych. Będą wymagały – ze względu na interdyscyplinarność geografii – wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin nauk głównie przyrodniczych. Będą w większym stopniu niż dotychczas odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np.: map tematycznych, wykresów, zdjęć….itd.

Zapisz się na kurs! Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Co będziemy realizować na zajęciach?

Na zajęciach zrealizujemy materiał, przewidziany w standardach nauczania w liceum ogólnokształcącym. Szczególny nacisk położymy na te dziedziny, które sprawiają Wam najwięcej kłopotu oraz te, które zawsze powtarzają się na maturach. Nauczymy się specyfiki rozwiązywania arkuszy maturalnych.

PRZYKŁADOWE HARMONOGRAMY kursów z geografii:

Kurs Standardowy (poziom rozszerzony)

 • Spotkanie 1
  Test wstępny, ćwiczenia z mapą, przekształcanie skali
 • Spotkanie 2
  Ćwiczenia z mapą; obliczanie czasu; ruchy kuli ziemskiej
 • Spotkanie 3
  Ruchy kuli ziemskiej; atmosfera; przyczyny zróżnicowania temperatury powietrza na Ziemi
 • Spotkanie 4
  Ciśnienie atmosferyczne i krążenie powietrza na Ziemi; opady atmosferyczne
 • Spotkanie 5
  Klimat na Ziemi, wody morskie i oceaniczne; obieg wody w przyrodzie
 • Spotkanie 6
  Rzeki; lodowce i lądolody; budowa wnętrza Ziemi
 • Spotkanie 7
  Minerały i skały; ruchy skorupy ziemskiej; skamieniałości; zegar geologiczny
 • Spotkanie 8
  Zegar geologiczny; skamieniałości; ukształtowanie pionowe i poziome świata i Polski
 • Spotkanie 9
  Rzeźba powierzchni Ziemi; rodzaje wietrzeń
 • Spotkanie 10
  Biosfera: zróżnicowanej świata zwierzęcego i roślinnego na Ziemi
 • Spotkanie 11
  Człowieka w środowisku przyrodniczym; zróżnicowanie ludności świata; demografia
 • Spotkanie 12
  Ludność: rozmieszczenie ludności, prac i bezrobocie
 • Spotkanie 13
  Miasta na świecie: funkcjonowanie, urbanizacja; problemy wielkich miast; typy rolnictwa
 • Spotkanie 14
  Rolnictwo w Polsce i na świecie; rozmieszczenie przemysłu
 • Spotkanie 15
  Surowce mineralne; przemysł energetyczny; rozwój przemysłu w Polsce; regiony i okręgi przemysłowe
 • Spotkanie 16
  Komunikacja: klasyfikacje; transport kolejowy
 • Spotkanie 17
  Transport samochodowy; gospodarka morska
 • Spotkanie 18
  Warunki życia ludności: klasyfikacja usług, nierównomierny rozwój społeczno-ekonomiczny świata; poziom życia ludności Polski
 • Spotkanie 19
  Turystyka i wypoczynek: klasyfikacja walorów turystycznych; przemiany gospodarcze i polityczne na świecie
 • Spotkanie 20
  Przemiany gospodarcze i polityczne w Polsce, partie polityczne; Unia Europejska; choroby, konflikty
 • Spotkanie 21
  Człowieka a środowisko: wpływ rolnictwa, przemysłu, transportu na środowisko przyrodnicze
 • Spotkanie 22
  Człowieka a środowisko: zmiany w atmosferze, hydrosferze i litosferze spowodowane działalnością człowieka
 • Spotkanie 23
  Ochrona przyrody; racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego
 • Spotkanie 24
  Powtórka: geografia fizyczna; arkusze
 • Spotkanie 25
  Powtórka: geografia społeczno-ekonomiczna; arkusze