Centrum Edukacyjne Maturita

Przedmioty na kursach maturalnych

Matura z historii


Kursy przygotowujące do matury z historii

MaturaKursIlość
godzin
Płatność
jednorazowa
Płatność ratalna
(raty miesięczne)
Zapisy
Matura 2018Standardowy83860 zł
7 x 135 zł
Zapisz się!
XXL1301380 zł
7 x 220 złZapisz się!
Matura 2019dla Drugoklasistów60630 zł
4 x 180 złZapisz się!

W jaki sposób osiągnąć sukces maturalny z historii ?

Historia to jeden z trudniejszych przedmiotów maturalnych.  Opanowanie tego przedmiotu wymaga obszernej wiedzy z wielu dziedzin. Historia to nie tylko daty, traktaty pokojowe, układy, konferencje, wojny, to także sztuka, kultura, nauka, filozofia, archeologia. Wszystkie te dziedziny wymagają zainteresowania, jeżeli chce osiągnąć sukces maturalny.

W przygotowaniu do matury z historii potrzebna jest systematyczność przyswajania wiedzy, najlepiej zacząć jak najwcześniej, ale przy odpowiednim przygotowaniu można osiągnąć sukces w krótszym czasie.

Spora część maturzystów uważa, że historii może nauczyć się każdy. Przecież to wszystko można „wkuć”. To mylne przekonanie. Faktycznie przyswojenie wiedzy jest istotnym kluczem do sukcesu, ale nie zrobimy tego bez rozumienia zjawisk, logicznego myślenia oraz tak ważnego w historii ciągu przyczynowo-skutkowego, którego rozumienie jest podstawą rozwiązania każdego arkusza maturalnego.

Dlatego warto przygotować się do matury z historii na kursach organizowanych przez Maturitę, tego wszystkiego uczymy właśnie  naszych zajęciach. Po pierwsze uporządkowanie wiedzy, czasami nawet wyłożenie jej na nowo. Po drugie- sztuka logicznego myślenia, analizy faktów i zjawisk w praktycznym rozwiązywaniu arkuszy maturalnych. To  klucz do sukcesu, dzięki któremu staniecie się studentami prawa, politologii, socjologii, a nawet psychologii, pedagogiki,  reżyserii, bo studenci takich kierunków również przygotowywali  się  na kursach prowadzonych przez Maturitę.

Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z historii

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z historii można zdawać wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

Arkusz egzaminacyjny składa się z ok. 25 zadań. Większość z nich tworzy część testową. Ostatnie z zadań w arkuszu jest zadaniem rozszerzonej odpowiedzi, czyli wypracowaniem.

Zadania dotyczą wszystkich obszarów historii przewidzianych podstawą programową liceum ogólnokształcącego na poziomie rozszerzonym. W arkuszu znajdują się zadania dotyczące wszystkich epok historycznych od starożytności do współczesności. Występują zadania jedno i wielopunktowe.

W części testowej maturzysta rozwiązuje zadania na podstawie tekstów źródłowych, materiału ilustracyjnego, map historycznych, danych statystycznych, tablic genealogicznych.

Wypracowanie, które znajduje się na końcu arkusza wymaga wybrania jednego tematu z pięciu podanych. Każdy z nich dotyczy jednej z wielkich epok historycznych – starożytności, średniowiecza, dziejów nowożytnych, wieku XIX oraz historii wieku XX. Dwa z pięciu tematów wyposażone są w teksty źródłowe, które stanowią pomoc w napisaniu pracy to nowość wprowadzona od 2015 roku.

Zapisz się na kurs! Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

PRZYKŁADOWE HARMONOGRAMY kursów z historii:

KURS STANDARDOWY

Spotkanie 1

Test wstępny (45minut)
Starożytność: Państwa Bliskiego Wschodu, Starożytna Grecja

Spotkanie 2

Starożytność: Grecja cd., Rzym

Spotkanie 3

Test kontrolny – Starożytność (45 minut)
Średniowiecze: Wczesne Średniowiecze (Historia Powszechna)

Spotkanie 4

Średniowiecze – Rozkwit Średniowiecza, Kultura, Nauka, Filozofia

Spotkanie 5

Polska Piastów od czasów Mieszka I do Kazimierza Wielkiego

Spotkanie 6

Test kontrolny – Historia Powszechna Średniowiecza, Polska Piastów (45 minut)

Spotkanie 7

Czasy nowożytne od 1492 roku do 1795 roku – Historia powszechna

Spotkanie 8

Czasy nowożytne od 1492 roku do 1795 roku – Historia powszechna cd.

Spotkanie 9

Polska Andegawenów i Jagiellonów

Spotkanie 10

Test kontrolny –  Nowożytność (45 minut)
Polska  Jagiellonów cd.

Spotkanie 11

Rzeczpospolita Królów Elekcyjnych

Spotkanie 12

Rzeczpospolita Królów Elekcyjnych cd.

Spotkanie  13

Okres napoleoński w Polsce i Europie

Spotkanie 14

Europa po Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku

Spotkanie 15

Test kontrolny –  Królowie Elekcyjni (45min)
Europa po Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku cd.

Spotkanie 16

Polska po  Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku

Spotkanie 17

Polska po Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku cd.

Spotkanie 18

Początek XX wieku w Polsce i na świecie, I wojna światowa 1914-1918

Spotkanie 19

Test kontrolny-Świat i Polska w XIX wieku (50 minut)

Spotkanie 20

Europa i Świat w 1918-1939

Spotkanie 21

Polska w latach 1918-1939

Spotkanie 22

II wojna światowa (Polska i Świat)

Spotkanie 23

Przemiany na świecie po 1945 roku do czasów współczesnych

Spotkanie 24

Polska po 1945 roku

Spotkanie 25

Test kontrolny –XX wiek (45minut)
Powtórzenie materiału, powtórki, wnioski, analizy